Puhas Kodu Põrandapesuvahend 500 ml

Kirjeldus

Antistaatiline põrandapesuvahend.

Tugeva puhastusvõime ja antistaatilise toimega kontsentreeritud vahend värvitud puitpõrandate, laminaatparketi, plasti või keraamiliste plaatidega kaetud põrandate pesemiseks. Sobib kasutada nii kodus kui üldkasutatavates ruumides. Laminaatpõrandate pesemisel kasutada lahjemat doseeringut ja vältida liigset niiskust põrandal. Järgida põrandakattematerjalide valmistajapoolseid  juhiseid.

Kasutamine

Lahustada 15 – 30 ml vahendit pooles ämbris (5L) soojas vees (pesulahuse pH 7,5). Ei vaja loputamist. Tugeva määrdumise korral kasutada vahendit lahjendamata kujul, kuid soovitame eelnevalt testida vahendi sobivust konkreetsele põrandapinnale mõnes vähemmärgatavas kohas. Peale kontsentraadi kasutamist loputada. Ei sobi kasutada põrandapesumasinates.

Ettevaatust! Põhjustab raskeid silmakahjustusi! Hoida lastele kättesaamatus kohas! Kanda kaitseprille/ kaitsemaski! SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega! Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada! Loputada veel kord! Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga! Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikule regulatsioonile.

 

 

Koostisosad

Sisaldab: anioonseid pindaktiivseid aineid 5-15%, mitteioonseid pindaktiivseid aineid <5%, lõhnaaineid (Limonene), Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Laurylamine Dipropylenediamine.