Torupuhastusvahend Robert 5000 ml

Kirjeldus

Tõhus vahend kanalisatsioonitorude ummistuste kõrvaldamiseks. Vahend lahustab efektiivselt kõik ummistust tekitavad orgaanilised ained (juuksed, rasv).

 

Kasutamine

Kasutamine: kallake umbes 250 ml toodet  ummistunud kraanikausi või vanni/dušši äravoolutorusse ja jätke sõltuvalt ummistusest paariks tunniks või kauemaks (üleöö) seisma. Seejärel laske läbi torude ohtralt kuuma vett. Vajadusel korrake protseduuri. Ummistuste vältimiseks soovitame  puhastada  torusid regulaarselt. Kasutamisel jälgida ohutusnõudeid!

 

Ettevaatust! Sisaldab naatriumhüdroksiidi. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi! Hoida lastele kättesaamatus kohas! Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille! NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta saastunud rõivad viivitamata seljast! Loputada nahka veega/loputada duši all! SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega! Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada! Loputada veel kord! ALLANEELAMISE KORRAL: Loputada suud! MITTE kutsuda esile oksendamist! Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSKESKUSE või arstiga! Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikule regulatsioonile.

Koostisosad

Sisaldab naatriumhüdroksiidi