Happeline WC puhastusgeel Sanit-G 3000 ml

Kirjeldus

Tugeva toimega vahend WC pottide, kraanikausside ning muude keraamiliste, kahhel-, fajanss ja teraspindade puhastamiseks. Eemaldab tõhusalt mustuse, ladestunud soola- ja roosteplekid. Tänu geeljale koostisele püsib hästi vertikaalpindadel. Jätab meeldiva lõhna ning aitab säilitada hügieenilist puhtust ja värskust.

 

Kasutamine

Kasutamine: Valage vahendit  puhastatavale pinnale, laske toimida 5-10 minutit, hõõruge harjaga ja loputage. Raskema mustuse puhul võib toimeaega pikendada. Mitte kasutada tsingitud, kroomitud ja teiste happetundlike materjalide puhul.

ETTEVAATUST Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi! Hoida lastele kättesaamatus kohas! Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille! NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta saastunud rõivad viivitamata seljast! Loputada nahka veega/loputada duši all! SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega! Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada! Loputada veel kord! ALLANEELAMISE KORRAL: Loputada suud! MITTE kutsuda esile oksendamist! Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSKESKUSE või arstiga! Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikule regulatsioonile.

Koostisosad

Sisaldab: mitteioonseid pindaktiivseid aineid 5-15%, anioonseid pindaktiivseid aineid <5%, hapet, lõhnaaineid.