Puhas Kodus Happeline puhastaja Vanniol 500 ml

Kirjeldus

Happeline vahend kraanikausside, WC-pottide, fajanss- ja kahhelpindade puhastamiseks.

Eemaldab hästi roostet, ladestunud soolasid, lubjasetet. Vannide hooldamisel järgida tootjapoolseid juhendeid. Korrapärane hooldus aitab hoida hügieenilist puhtust. Ei sisalda lõhnakomponente, fosforiühendeid, abrasiivseid aineid, lahusteid.

Kasutamine

Kasutamine: kandke vahend puhastatavale pinnale, laske toimida, seejärel hõõruge harja või pehme švammiga ja loputage puhta veega. Mitte kasutada marmori ja teiste happetundlike materjalide puhul.

 

ETTEVAATUST Põhjustab raskeid silmakahjustusi! Hoida lastele kättesaamatus kohas! Kanda kaitseprille /kaitsemaski! SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega! Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada! Loputada veel kord! Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga! Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikule regulatsioonile.

 

Koostisosad

Sisaldab mitteioonseid pindaktiivseid aineid <5%, orgaanilist hapet.