Meistä

Jäsenyys

Orto osallistuu seuraavien organisaatioiden ja liikkeiden toimintaan

Viron kemianteollisuusliitto (Eesti Keemiatööstuse Liit)

Viron kemianteollisuusliitto (EKTL) on kemianalan yrityksiä yhdistävä voittoa tavoittelematon yhdistys, joka perustettiin yhteisin voimin 16. syyskuuta 1991 itsenäisyyden palauttamisen ja kruunun käyttöönoton yhteydessä syntyneiden ongelmien ratkaisemiseksi. Tällä hetkellä EKTL:llä on 55 jäsentä.

EKTL:n päätavoite on:

Viron kemianteollisuuden kehittäminen, tehokkuuden, kilpailukyvyn ja turvallisuuden lisääminen.

Ja työkaluja ovat:

Lainsäädännön parantaminen, lobbaus, koulutus ja tiedotus.

Kuluttajakemikaalien ja kosmetiikan sektoriryhmä

Sektoriryhmään kuuluvat liiton jäsenet, jotka harjoittavat kuluttajakemikaalien ja kosmetiikan tuotantoa ja myyntiä:

AS Orto, AS Estko, AS Chemi-Pharm, OÜ Flora Kaubandus, Henkel Balti OÜ, OÜ Kemitek, Joik OÜ, OÜ Nurme Looduskosmeetika, L’Oreal Poland and Baltic Hub, Unilever Eesti AS, Mayeri Industries AS, OÜ Eurobio Lab, Ontic OÜ, OÜ Turbliss, Perfect Cosmetics OÜ ja Signe Seebid OÜ.

Sektoriryhmä käsittelee sekä Viron että Euroopan unionin lainsäädännöstä johtuvia toimialan yhteisiä kysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi kosmetiikkaan ja luonnonkosmetiikkaan, detergentteihin, biosideihin, REACH- ja CLP- merkintöihin kuluttajakemikaaleissa sekä pakkaus- ja muoviaiheisiin.

Euroopan kosmetiikkajärjestö

AS Orto osallistuu Euroopan kosmetiikkajärjestön (The Personal Care Association) toimintaan Viron kemianteollisuusliiton kautta

Lisätietoja:     cosmeticseurope.eu/

Euroopan pesu- ja puhdistusainealan järjestö

AS Orto osallistuu Euroopan pesu- ja puhdistusainealan järjestön (A.I.S.E) toimintaan Viron kemianteollisuusliiton kautta.

Lisätietoja:    aise.eu/

Viron ympäristöjohtamisen yhdistys (Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon (EKJA))

Voittoa tavoittelematon järjestö, joka perustettiin 21. huhtikuuta 2003 vapaaehtoisen jäsenyyden perusteella ja joka yhdistää yritykset, organisaatiot ja yksityishenkilöt edistämään yrittäjyyteen liittyvää ympäristötoimintaa ja edustaa jäsentensä etuja ympäristökysymyksissä.

Yhdistys toimii välilenkkinä yritysten ja valtion välillä (esim. osallistuminen lainsäädäntötyöhön) sekä yritysten ja kansalaisyhteiskunnan välillä (esim. suhteet ympäristöjärjestöihin) ja edustaa jäsentensä etuja ympäristöasioissa.

Responsible Care -vastuullisuusohjelma

http://www.icca-chem.org/en/Home/Responsible-care/

Responsible Care on kemianteollisuuden aloite, joka syntyi Kanadassa vuonna 1984, ja jonka puitteissa yritykset päättivät tehdä yhteistyötä tuotteiden ja teknologisten prosessien terveyden, turvallisuuden ja ympäristönsuojelun tason parantamiseksi siten, että ne pystyvät myötävaikuttamaan sekä paikallisen alueen että koko yhteiskunnan kestävään kehitykseen.

Viron kemianteollisuusliitto (EKTL) ja sen 6 jäsenyritystä, joiden joukossa on myös AS ORTO, liittyivät Responsible Care -aloitteeseen vuonna 2002.

Tavoitteena on, että Viron kemianteollisuusliiton jäsenet käyttäytyvät hyvien käytäntöjen mukaisesti, vaikka yhtiöllä ei sääntöjen mukaisesti ole suoraa velvollisuutta toimia niin. Tämä on yrityksen välittäminen tuotteidensa ja toimintojensa vaikutuksista sekä vastuu niistä myös silloin, kun tuote ei enää ole yrityksen hallinnassa. Koska yritys välittää, se ottaa myös vastuun.

Responsible Care -ohjelman toimintaperiaatteet:

  1. Ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen, ympäristön suojelu, päästöjen ja pilaantumisen rajoittaminen ovat tärkeä ja olennainen osa yhtiön liiketoimintaprosessia.
  2. Kannustamme ja ohjaamme yrityksen henkilökuntaa toimimaan vastuullisesti ympäristönsuojelun ja työturvallisuuden alalla.
  3. Pyrimme jatkuvasti käyttämään raaka-aineita ja energiaa kestävästi sekä vähentämään päästöjä ja jätteitä.
  4. Olemme tietoisia toimintamme ympäristö- ja työturvallisuusriskeistä ja vähennämme niitä.
  5. Uutta prosessia tai tuotetta toteuttaessamme selvitämme niiden vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen.
  6. Tiedotamme viranomaisille yhtiön toiminnasta ja sen vaikutuksista ympäristöön ja ihmisten terveyteen.
  7. Tiedotamme paikallisille asukkaille ja muille sidosryhmille tuotantotoiminnastamme ja tuotteistamme sekä niiden mahdollisista ympäristövaikutuksista.
  8. Opastamme asiakkaita tuotteidemme turvalliseen käsittelyyn ja jätehuoltoon.
  9. Odotamme kumppaneiltamme samojen periaatteiden noudattamista ja kannustamme heitä noudattamaan niitä.
  10. Teknologiansiirron yhteydessä selitämme isäntäyritykselle ympäristön ja ihmisten terveyden suojelemiseksi tarvittavia käsittelyolosuhteita.